1-55 of 55 results Filters

Shimpo DT-725KIT

Shimpo DT-725KIT/Pemro # SHP-1235

$668.27/ea

Stroboscope Traveler Kit

Shimpo DT-900-UT/Pemro # SHP-1242

$691.00/ea

Stroboscope Professional Kit

Shimpo DT-900-UP/Pemro # SHP-1243

$864.00/ea

Shimpo FLASHTUBE311-2

Shimpo FLASHTUBE311-2/Pemro # SHP-1026

$46.69/ea

Shimpo DT-311A

Shimpo DT-311A/Pemro # SHP-1220

$552.88/ea

Shimpo DT-311A-230V

Shimpo DT-311A-230V/Pemro # SHP-1221

$572.12/ea

Shimpo DT-311J

Shimpo DT-311J/Pemro # SHP-1222

$1,071.43/ea

Shimpo DT-311J-230V

Shimpo DT-311J-230V/Pemro # SHP-1223

$1,168.83/ea

Shimpo DT-315A

Shimpo DT-315A/Pemro # SHP-1226

$745.19/ea

Shimpo DT-315A-230V

Shimpo DT-315A-230V/Pemro # SHP-1227

$778.85/ea

Shimpo DT-315P

Shimpo DT-315P/Pemro # SHP-1228

$1,185.94/ea

Shimpo DT-315P-230V

Shimpo DT-315P-230V/Pemro # SHP-1229

$1,279.69/ea

Shimpo DT-725

Shimpo DT-725/Pemro # SHP-1230

$524.04/ea

Shimpo DT-725-230V

Shimpo DT-725-230V/Pemro # SHP-1231

$591.35/ea

Shimpo DT-315AEB

Shimpo DT-315AEB/Pemro # SHP-1237

$706.73/ea

Shimpo DT-315AEB-230V

Shimpo DT-315AEB-230V/Pemro # SHP-1238

$759.62/ea

Stroboscope, Battery & Adapter

Shimpo DT-900-U/Pemro # SHP-1240

$607.00/ea

Shimpo BAT-900

Shimpo BAT-900/Pemro # SHP-1248

$209.42/ea

Shimpo CABLE-311-10FT

Shimpo CABLE-311-10FT/Pemro # SHP-1259

$49.67/ea

Shimpo CABLE-DT329-INPUT

Shimpo CABLE-DT329-INPT/Pemro # SHP-1262

Call for quote

Shimpo CABLE-DT329-OUTPUT

Shimpo CABLE-DT329-OUTP/Pemro # SHP-1263

Call for quote

Shimpo CABLE-DT329-LINK

Shimpo CABLE-DT329-LINK/Pemro # SHP-1264

Call for quote

Shimpo SAS-DT300

Shimpo SAS-DT300/Pemro # SHP-1265

$180.19/ea

Shimpo SG-300

Shimpo SG-300/Pemro # SHP-1266

$98.34/ea

Shimpo BAT-DT315A

Shimpo BAT-DT315A/Pemro # SHP-1390

Call for quote

Shimpo BAT-DT315AP-ASSY

Shimpo BAT-DT315AP-ASSY/Pemro # SHP-1391

$138.70/ea

Shimpo BP-100UC

Shimpo BP-100UC/Pemro # SHP-1392

$134.11/ea

Shimpo DT-12V120

Shimpo DT-12V120/Pemro # SHP-1393

Call for quote

Shimpo DT-12V230

Shimpo DT-12V230/Pemro # SHP-1394

Call for quote

Shimpo DT326ADP-CBL/ASY

Shimpo DT326ADP-CBL/ASY/Pemro # SHP-1395

Call for quote

Shimpo FLASHTUBE900

Shimpo FLASHTUBE900/Pemro # SHP-1396

$29.80/ea

Shimpo DT-361

Shimpo DT-361/Pemro # SHP-1397

$1,020.57/ea

Shimpo DT-725KIT-230V

Shimpo DT-725KIT-230V/Pemro # SHP-1398

$735.58/ea

Shimpo ST-1000

Shimpo ST-1000/Pemro # SHP-1399

$207.62/ea

Shimpo ST-5000

Shimpo ST-5000/Pemro # SHP-1400

$552.88/ea

Shimpo CONN-SET361

Shimpo CONN-SET361/Pemro # SHP-1425

$64.57/ea

Shimpo SAS-360BASE

Shimpo SAS-360BASE/Pemro # SHP-1427

$69.54/ea

Shimpo CABLE-361-10FT

Shimpo CABLE-361-10FT/Pemro # SHP-1430

$124.17/ea

Shimpo SAS-360

Shimpo SAS-360/Pemro # SHP-1444

$243.51/ea

Shimpo DT-326B

Shimpo DT-326B/Pemro # SHP-1463

$668.27/ea

Shimpo DT-365E

Shimpo DT-365E/Pemro # SHP-1466

$1,186.71/ea

High-Int, Battery Power LED Stroboscope

Shimpo DT-365/Pemro # SHP-1467

$1,458.53/ea

Shimpo DT-900-TR

Shimpo DT-900-TR/Pemro # SHP-1241

Call for quote

Shimpo DT-900-PR

Shimpo DT-900-PR/Pemro # SHP-1034

Call for quote

Shimpo DT-326

Shimpo DT-326/Pemro # SHP-1218

Call for quote

Shimpo DT-900

Shimpo DT-900/Pemro # SHP-1239

Call for quote

Shimpo CH-900

Shimpo CH-900/Pemro # SHP-1249

Call for quote

Shimpo CHU-900

Shimpo CHU-900/Pemro # SHP-1250

$44.70/ea

Shimpo DT-315CHARGER

Shimpo DT-315CHARGER/Pemro # SHP-1253

$109.27/ea

Shimpo CASE-900

Shimpo CASE-900/Pemro # SHP-1255

$69.54/ea

Shimpo PBH-900

Shimpo PBH-900/Pemro # SHP-1256

$34.77/ea

Shimpo CARRYING-CASE

Shimpo CARRYING-CASE/Pemro # SHP-1257

$119.21/ea

Shimpo CARRY-CASE721

Shimpo CARRY-CASE721/Pemro # SHP-1258

$119.21/ea

Shimpo FLASHTUBE311-J

Shimpo FLASHTUBE311-J/Pemro # SHP-1244

$95.36/ea

Shimpo FLASHTUBE721

Shimpo FLASHTUBE721/Pemro # SHP-1245

$46.69/ea