Silicone Conformal Coating, 1 Qt (945ml)

  • Manufacturer: MG Chemicals
  • Model # 422B-1L
  • Pemro # MGC-1009
  • $85.00/each

Minimum order quantity is 5

Conformal Coating - Silicone, with UV Indicator, UL 94V-0 (FILE # E203094), 1 QT