Economy Serrated Fine Point Tweezer

  • Manufacturer: Hakko
  • Model # 231-SA
  • Pemro # HKO-3629
  • $5.97 $ 5.83/each
  • Available to Order

TWZ,ECONO,SERR.,FINE POINT